หน้าแรก

โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง โขนศิลป์แผ่นดิน
ผู้จัดทำ

นางสาวณัฐนรี ตระกูลสันติไมตรี เลขที่ 21
นางสาววิสุดา สุริยะพรหม เลขที่ 44

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ที่อยู่เว็บ https://mtdekzon.wordpress.com/

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: